Aktuality

Medzinárodný turnaj v stolnom tenise so súťažiacimi zo štyroch krajín: Slovensko, Maďarsko, Ukrajina a Rumunsko

http://www.obecbuzica.sk/index.php?id=26&gi=73

Výstavba komunitného centra v obci Buzica

Nové kvetinárstvo

V októbri 2018 bolo otvorené nové kvetinárstvo v našej obci, ktorého majiteľkou a kvetinárkou je Andrea Menyhértová. V obchode nájdete čerstvé rezané kvety, črepníkové kvety, kvetinové boxy, smútočné vence, ručne vyrobené mydlá a dekorácie z mydiel, mydlové kytice, sezónne dekorácie, sviečky a adventné vence. Obchod ponúka široký sortiment pekných a vkusných produktov. V kvetinárstve je možná aj objednávka kytíc a vencov.

Otváracie hodiny počas zimného obdobia: od pondelka do piatka: 9:00-12:00 - 13:00-15:30

  

Zber elektroodopadov / Elektronikai hulladék gyűjtés 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I

 10.05.2017

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.  

•           Zmluva o spolupráci číslo N20160127027

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obci : Buzica 1.2.2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obci: Buzica  30.6.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka: Bc. Monika Krajňáková

Terénna pracovníčka: Monika Potová

E- mail: socialbuzica@centrum.sk

Tel. kontakt:  0917 968602

Adresa kancelárie: Obecný úrad Buzica   

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00    

Fotogaléria

Kalendár