Kultúra

Detský folklórny súbor Kelepelők bol založený tiež v roku 2002. Členovia súboru sú žiaci Základnej školy s VJM v Buzici. Zúčastnili sa rôznych festivalov v Debrecíne, v Budapešti a vo Fiľakove. Vedúci súboru je Eva Kmecková. Umeleckí vedúci: Csilla Ádámová a Norbert Ádám. Umelecký asistent je Szabolcs Ádám.

    

Citarový súbor z Buzice vykonáva pravidelnú činnosť od roku 2002. Súbor pravidelne vystupuje na podujatiach obce a regiónu. Dievčatá vystupovali už aj v Prahe, v Bratislave, v Budapešti a v Poľsku. Svoj najväčší úspech dosiahli v roku 2010, v Budapešti, kde získali cenu Vass Lajos. V roku 2011 a 2012 získali najvyššiu cenu, putovný pohár na XIII. Celoslovenskom festivale citarových súborov. V roku 2017 vystupovali v televíznej folklórnej show Zem spieva. V roku 2018 získali cenu Harmónia. Vedúci súboru je János Görcsös.

    


Kultúrny život v obci spoluorganizuje a koordinuje základná organizácia Csemadoku. Naše tradičné akcie sú: Oslavy 15.marca, Čerehátsky folklórny festival, recitačné súťaže, Celoslovenský festival divadelných súborov, Katarínska zábava. Každoročne zorganizujeme Sľubnú odpusť Božieho Srdca.

   

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00    

Fotogaléria

Kalendár