Pamiatky

Kultúrne pamiatky

Najstaršou pamiatkou obce bol  kostol sv. Martina, ktorý stál na západnom svahu kopca „Régi temető“. Spomína sa v listine z roku 1279. V listine z roku 1526 stojí, že dvojvežový drevený kostol bol znovu postavený, ktorý sa neskôr zrútil pri víchrici. V roku 1786 sa začalo so stavbou nového väčšieho klasicistického rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža s prvkami retardovaného baroka. Bohostánok bol vysvätený 14. septembra 1797. Je to jednoloďová stavba, klenby sú zdobené maľbami maliara Kubiczu z Košíc z roku 1928, obnovené v roku 2000 reštaurátorom Pavlom Milkovičom z Čierneho Poľa. Z pôvodného oltára sa zachoval neskorobarokový obraz Povýšenia sv. Kríža s postrannými plastikami sv. Štefana kráľa a sv. Ladislava kráľa z konca 18. storočia, reštaurované v roku 1967. 14 obrazov Krížovej cesty sú dielom maliara Viktora Szmolku z roku 1946, v roku 2000 ich reštauroval Pavol Milkovič.

So stavbou kalvínskeho kostola sa začalo 18. marca 1787, stavebnú parcelu darovala zemianska rodina Szűcsovcov, veľkú časť stavebného dreva daroval zemepán zo Szemere, Mihály Jász. Kostol bol vysvätený 25. novembra 1787. Na jeseň v roku 1880 kostol vyhorel. Je to jednoduchá jednoloďová sieňová stavba a predstavanou hranolovou vežou. Interiér je krytý rovným stropom a má drevený chór podpieraný dvoma liatinovými piliermi. Stôl Pána z umelého kameňa pochádza zo začiatku 20.storočia. Zariadenie kostola pochádza z konca 19. storočia.

Najvýznamnejšou pamiatkou Buzice bol kaštieľ, ktorého základy pravdepodobne pochádzali zo stredoveku. Pôvodnú kúriu možno už dali postaviť Kardosovci, ale za Horváthovcov v 2. polovici 16. storočia už určite stál. Prvá priama zmienka o budove pochádza z roku 1599. V polovici 18. storočia kúriu prestavili v barokovom slohu, na začiatku 19. storočia bola radikálne upravená v klasicistickom slohu a rozšírená bočnou prístavbou na kaštieľ. Budova bola krásne zariadená, svedčí o tom opis z konca 19. storočia. Kaštieľ bol majetok rodiny do roku 1945, posledným majiteľom bol Pál Szent-Imrey, abovsko-turniansky podžupan. Potom sa budova stala majetkom ŠM, ktorý tu umiestnil svoje kancelárie a sklad umelých hnojív. Po delimitácií ŠM v roku 1977 bol kaštieľ opustený a zanedlho zbytočne zbúraný. Na jeho mieste sa dnes rozprestiera amfiteáter.

V Buzici a v chotári sa zachovalo viacero menších sakrálnych pamätníkov. Pozoruhodným je súbor plastík, ktorý sa nachádza v blízkosti bývalého Mátého mlyna. Sú to pieskovcové sochy sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie, medzi ktorými sa nachádza pieskovcový kríž, ktoré v roku 1739 dal postaviť Imre Szentimrey s manželkou, z vďaky, že počas morovej nákazy v roku 1738 sa nik z rodiny Szenimreyovcov nestal jej obeťou.

Pozoruhodnou stavbou Buzice je mlyn, pôvodne klasicistická sýpka Szentimreyovcov, postavená v roku 1811. V roku 1920 budovu odkúpil Károly Máté, a v roku 1922 prestaval na parný mlyn. Strojné zariadenie mlyna vyrobila firma Károly Polednyák z Košíc. Mlelo sa tu kvalitné obilie a krupica, vyrábať sa tu prestalo v roku 1953. Potom budova slúžila skladovým účelom ŠM. V roku 1990 pôvodní majitelia schátralú budovu získali opäť do svojho vlastníctva.  Súčasné vedenie obce urobí všetko, aby túto jedinečnú budovu zachovalo pre ďalšie pokolenia.

Od roku 2016 našu obec ozdobí socha kráľa Svätého Štefana. Drevená socha je prácou Jána Lukácsa.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00    

Fotogaléria

Kalendár