Školstvo

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita
Telefon: +42155/466 51 14
Fax: +42155/466 51 14
e-mail: zsbuzica@kidmoldava.sk
web: http://zsbuzica.edupage.org/
štatutárny zástupca: Mgr. Csilla Mohňanská