Súčasnosť

Pre obec Buzica sú veľmi dôležité tradície, tradičné akcie, vedenie obce podporuje kultúrny a športový život. Školské zariadenia majú dlhoročnú minulosť. Základnú školu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v materinskom jazyku, navštevujú deti z 12 obcí. Má svoju telocvičňu, športové ihriská, školský bazén, odborné učebne. Školský život charakterizuje bohatá krúžková činnosť, výlety, školské akcie. Množstvo lekárov, učiteľov, inžinierov, odborníkov získalo v tejto škole základné vzdelanie. V miestnej materskej škole zabezpečujú pre deti zaujímavé činnosti ako plávanie, ľudový tanec, anglický jazyk. Tieto zariadenia majú krásny, priestranný park.
Buzica má bohatý kultúrny život. Od septembra 2002 vykonáva pravidelnú činnosť citarový súbor. Súbor pravidelne vystupuje na podujatiach obce a regiónu. Vystupovali už aj v Prahe, v Bratislave, v Budapešti a v Poľsku. Svoj najväčší úspech dosiahli v roku 2010, v Budapešti, kde získali cenu Vass Lajos. V roku 2011 získali najvyššiu cenu, putovný pohár na XIII. Celoslovenskom festivale citarových súborov. Vedúci súboru je János Görcsös.

Detský folklórny súbor Kelepelők bol založený tiež v roku 2002. Členovia súboru sú žiaci Základnej školy s VJM v Buzici. Zúčastnili sa rôznych festivalov v Debrecíne, v Budapešti a vo Fiľakove. Vedúci súboru je Alexandra Bačová. Umeleckí vedúci: Andrea Kupecová a Michal Kupec. Umeleckí asistenti Zsofia Kupecová a Dominik Nagy.
Skupina Zenede pod vedením Mareka Horňáka vystupuje na rôznych tradičných akciách obce. Kultúrny život v obci spoluorganizuje a koordinuje základná organizácia Csemadoku. Naše tradičné akcie sú: Oslavy 15.marca, Čerehátsky folklórny festival, recitačné súťaže, Celoslovenský festival divadelných súborov, Katarínska zábava. Každoročne zorganizujeme Sľubnú odpusť Božieho Srdca.
Športový život v obci je už dlhé roky spojený s futbalom. Krásny, vzorne udržiavaný futbalový areál je denne hlučný od detskej hry. Talenty Futbalovej akadémie Buzica tu majú svoje tréningy. Okrem futbalového areálu, športové vyžitie obyvateľstva zabezpečujú športové ihriská školy, telocvičňa, školský bazén a v zime ľadová plocha.

V blízkej minulosti sa pozitívne zmenila tvár obce. Nové autobusové zastávky, chodníky, cesty, obnovené bytovky, vonkajšia rekonštrukcia školských budov, telocvične, opravy striech, výsadba kríkov a stromov. Veľa zo spomínaných prác je výsledkom úspešných projektov. V krátkej budúcnosti, po úspešnom projekte čaká na rekonštrukciu jedna z najstarších budov obce, mlyn.
Naši každoročne sa vracajúci hostia, bociany, svojim klepotaním robia život v obci ešte krajším, zaujímavejším.
Písomný údaj o hniezdení bociana bieleho v obci Buzica nepoznáme. No podľa prvého literárneho údaja všeobecne o výskyte bociana bieleho z južnej časti Košickej kotliny z rokov 1851 – 1859, môžeme s istotou predpokladať, že tu hniezdil už aj dávno predtým. Po prvom sčítaní hniezdiacich párov v roku 1934 uvádza Plachetka z obce a jej miestnej časti Čeby dvor 14 hniezd bociana. Mošanský urobil výskum v rokoch 1957 a 1958 a popisuje hniezdenie 16 párov bociana bieleho. Prieskum v roku 1968 robil opäť korešpondenčne Stollmann a udáva v obci len 4 hniezdne páry ( Stollmann 1971 ).

Hniezdenie bociana v obci spracovali v rámci stredoškolskej odbornej činnosti Vašková v r. 1977 a Molnár v r. 1989.
Systematický prieskum hniezdenia bociana bieleho začal v obci realizovať Fulín v roku 1976. Zaznamenaný máme každoročný výskyt všetkých hniezd a výsledky hniezdenia. Najvyšší počet 20 obsadených hniezd bol v obci v roku 2000. Od skončenia chovu hovädzieho dobytka a zániku pasienkov a kosených lúk v okolí obce sa počet obsadených hniezd postupne znižuje.
Prvé hniezdne podložky na samostatných stĺpoch boli po zhodení hniezd zo stĺpov elektrického vedenia v obci postavené v roku 1985.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00    

Fotogaléria

Kalendár